Motioner 2014 – 2018

En motion är ett förslag som lämnas till kommunens högst beslutande organ, Kommunfullmäktige. En motion kan skrivas av en eller flera ledamöter som sitter i kommunfullmäktige.

Här kan du se vilka motioner som vi KlippanModerater skrivit under denna mandatperiod.

 • KS 2017.1028-1 Motion angående incidentrapporteringssystem
  Hans-Bertil Sinclair
 • KS 2017.0908-2 Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer.
  Hans-Bertil Sinclair
 • KS 2017.0907-2 Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.
  Hans-Bertil Sinclair
 • KS 2017.0906-2 Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen.
  Hans-Bertil Sinclair
 • KS 2017.0668-1 Motion avseende återvinning och framtid.
  Helena Dådring
 • KS 2017.0667-1 Motion angående en trygg och säker skola
  Helena Dådring och Ellinor Varady
 • KS 2017.0655-1 Motion avseende övervakningskameror på kommunens skolor.
  Kenneth Dådring
 • KS 2017.0523-1 Motion om införande av LOV (Lagen om valfrihet) inom vård- och omsorgsområdet.
  Hans-Bertil Sinclair
 • KS 2017.0185-1 Motion gällande skjutande av nyårsraketer.
  Helena Dådring
 • KS 2016.1678-1 Motion om bibliotek, skola och mötesplatser.
  Helena Dådring
 • KS 2016.1561-1 Motion gällande ”Mer öppet” bibliotek för att utveckla Klippans kommun.
  Nya Moderaterna
 • KS 2016.0895-1 Motion om ”bilfri” Storgata i Klippan.
  Hans-Bertil Sinclair och Kenneth Dådring
 • KS 2016.0763-1 Motion för ett stärkande av varumärket.
  Kenneth Dådring m.fl.
 • KS 2016.0762-1 Motion om framtida boendeformer för äldre och funktionshindrade.
  Hans-Bertil Sinclair m.fl.
 • KS  2016.0290-1 Motion om en fritt flödande Rönneå.
  Kenneth Dådring
 • KS 2016.0207-1 Motion om att utarbeta policy för användandet av Sociala medier i skolan.
  Helena Dådring och Ellinor Varady
 • KS 2015.1534-1 Motion gällande hjärtstartare och hjärt- och lungräddning.
  Helena Dådring och Tonny Svensson
 • KS 2015.1517-1 Motion gällande tekniken vid möten och konferenser.
  Helena Dådring och Tonny Svensson
 • KS 2015.1039-1 Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk.
  Helena Dådring
 • KS 2015.0933-1 Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning i en ny Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning.
  Hans-Bertil Sinclair
 • KS 2015.0775-1 Motion om att ta fram en applikation ”app” om kultur- och fritidsutbudet i Klippan.
  Cecilia Scott m.fl.