Om 187 dagar avgörs valet!

Om 187 dagar avgörs valet. Vi går till val med de största reformerna för nya jobb sedan 2007, med den största bidragsreformen sedan 1980 och den största förstärkningen av rättsstaten på tjugo år. Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Så skapar vi en hoppfull framtid för Sverige.
Vi politiker måste förtjäna väljarnas respekt genom att ha förmågan att lösa de allra mest uppenbara problemen. Och samtidigt tänka på framtiden. Få problem löser sig utan ansträngning, men många problem kan lösas trots att de är svåra.
Fyra områden kommer att vara särskilt prioriterade under valrörelsen: ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård och skola. Därför kommer Moderaterna fokusera på att visa hur vi vill ta ansvar för ekonomin, stärka arbetslinjen med jobb- och integrationsreformer, återupprätta lag och ordning samt trygga välfärdens kärna. Målet är glasklart: att bilda en ny alliansregering ledd av Moderaterna.
Ulf Kristersson
Partiordförande