Valet 2018

Varför ska Du rösta på moderaterna?

 • Moderaterna värdesätter Din valfrihet och vill utveckla den enskilda människan i stället för kollektiva lösningar
 • Moderaterna tror att Du vet bäst hur Du vill ha det och vilken välfärd Du vill välja. Välfärd är att ha en bra situation för alla i samhället med bra valmöjligheter men det ska också vara ”Lika möjligheter och skyldigheter för alla”
 • Lika för alla när det gäller skola, sjukvård, rättsväsende (polis, domstolar) och all annan samhällsservice och trygghet
 • För att ha råd att bibehålla en bra välfärd, måste vi också se till att göra det enklare att ge människor arbete, framförallt unga och nyanlända
 • Välfärd är inte att få bidrag. Vi har inte råd att låta människor leva på bidrag
 • Det är Era föräldrars skattepengar som ska gå till välfärden och inte till andras bidrag. Fler som arbetar ger mer skatt till vår välfärd
 • Vi anser att det finns för mycket lagar och regler som hindrar nya jobb
 • Vi vill förenkla och avskaffa en del lagar och regler
 • Moderaterna gillar internationellt samarbete och internationell verksamhet.
  Vi vill utveckla det genom mera samarbete inom EU och i övriga världen. Ett exempel är att ta gemensamt ansvar för flyktingströmmar och flytta gränserna till EU:s yttre område.
 • Vi vill också att vi går med i NATO. Om vi skulle bli angripna i ett krig klarar vi oss inte själva mer än en kort tid. Vi måste ha någon kompis att lita på
 • Vi vill ha ordning och reda i samhällets alla delar vilket också innebär strängare straff och fler poliser
 • Moderaternas mål är att vara tydliga i sina budskap och ska ge svaret på människors vardagsnära frågor
 • Moderaterna ska vara ett parti att lita på och ett parti som tar ansvar
 • För att bibehålla vår välfärd måste vi underlätta för att anställa framförallt unga och nyanlända
 • Fler i arbete ger mer skatt till vår välfärd
 • Moderaterna är ett parti att lita på, tar ansvar och har den bästa förmågan att sköta Sveriges ekonomi.
 • Moderaterna är tydliga i sina budskap och ska ge svaret på människors vardagsnära frågor

Fastställd VALSEDEL inför valet 2018

1. Hans Bertil Sinclair, 68 år, f.d Flygvapenofficer, Söndraby
2. Ellinor Varady, 59 år, Hushållslärare / Matjournalist, Hyllstofta
3. Magnus Jorsell, 45 år, Företagare, Ljungbyhed
4. Tonny Svensson, 32 år, Systemutvecklare, Klippan
5. Charlotte Långberg, 64 år, Butiksägare, Klippan
6. Anna Andresen, 40 år, Marknadsassistent, Ljungbyhed
7. Kristian Seger, 54 år, Platschef, Allarp
8. Ingegerd Hagelin, 68 år, Distriktschef, Västra Forestad
9. Christer Persson, 66 år, Exportansvarig, Spången
10. Therese Långberg, 37 år, Undersköterska, Klippan
11. Mattias Skog, 32 år, Montör, Klippan
12. Kristina Jonsson, 72 år, f.d Företagare, Spången
13. Thomas Andresen, 42 år, Byggnadsingenjör, Ljungbyhed
14. Simone Nilsson, 24 år, Kontorsassistent, Söndraby
15. Mikael Olsson, 33 år, Företagare, Östra Ljungby
16. Cecilia Scott, 62 år, Distriktssköterska, Klippan
17. Kevin Lindqvist, 19 år, Studerande, Krika
18. Teresa Johansson, 68 år, Egenföretagare, Klippan
19. Bengt Svensson, 67 år, Ingenjör, Östra Ljungby
20. Helen Viebke Dahlberg, 50 år, Egenföretagare, Vedby
21. Istvan Sarközi, 70 år, Pensionär, Klippan
22. Anna-Mia Jönsson, 47 år, Grafisk formgivare, Allarp
23. Martin Levin, 39 år, VD Stidsvig
24. Kicky Sinclair, 68 år, f.d Egenföretagare, Söndraby
25. Malin Hammarstrand, 40 år, Lärare, Klippan
26. Mats Holmberg, 57 år, Företagare, Östra Ljungby
27. Marcus Andersson, 37 år, Bilförsäljare, Klippan
28. Annette Lahti, 51 år, Företagare, Söndraby
29. Nils-Tufvesson, 68 år, Maskiningenjör, Stidsvig
30. Jesper Hansen, 54 år, Servicechef, Östra Ljungby
31. Fredrik Hammarstrand, 47 år, Fil.dr, Klippan
32. Kerstin Korander Block, 73 år, f.d Bankdirektör, Klippan
33. Camilla Asp, 39 år, Rektor/Förskolechef, Ruveröd
34. Fredrik Alström, 30 år, Jägmästare, Klippan
35. Katarina Pålsson, 29 år, Doktorand, Klippan
36. Walter Christensen, 60 år, Undersköterska, Skäralid
37. Karin Pålsson, 70 år, Pensionär, Klippan
38. Kaisa Kultila, 57 år, Servitris, Spången
39. Stefan Tullsson, 63 år, Möbelhandlare, Vedby
40. Bo Rosengren, 72 år, Pensionär, Ljungbyhed
41. Mats Olsson, 60 år, Musiklärare, Hyllstofta
42. Marie Tullsson, 56 år, Möbelhandlare, Vedby

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Motioner skrivna av Moderaterna i Klippan
2014 – 2018
En motion är ett förslag som lämnas till kommunens högst beslutande organ, Kommunfullmäktige. En motion kan skrivas av en eller flera ledamöter som sitter i kommunfullmäktige.
Här kan du se vilka motioner som vi KlippanModerater skrivit under denna mandatperiod.

• KS 2017.1028-1 Motion angående incidentrapporteringssystem
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0908-2 Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0907-2 Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0906-2 Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0668-1 Motion avseende återvinning och framtid.
Helena Dådring

• KS 2017.0667-1 Motion angående en trygg och säker skola
Helena Dådring och Ellinor Varady

• KS 2017.0655-1 Motion avseende övervakningskameror på kommunens skolor.
Kenneth Dådring

• KS 2017.0523-1 Motion om införande av LOV (Lagen om valfrihet) inom vård- och omsorgsområdet.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0185-1 Motion gällande skjutande av nyårsraketer.
Helena Dådring

• KS 2016.1678-1 Motion om bibliotek, skola och mötesplatser.
Helena Dådring

• KS 2016.1561-1 Motion gällande ”Mer öppet” bibliotek för att utveckla Klippans kommun.
Nya Moderaterna

• KS 2016.0895-1 Motion om ”bilfri” Storgata i Klippan.
Hans-Bertil Sinclair och Kenneth Dådring

• KS 2016.0763-1 Motion för ett stärkande av varumärket.
Kenneth Dådring m.fl.

• KS 2016.0762-1 Motion om framtida boendeformer för äldre och funktionshindrade.
Hans-Bertil Sinclair m.fl.

• KS 2016.0290-1 Motion om en fritt flödande Rönneå.
Kenneth Dådring

• KS 2016.0207-1 Motion om att utarbeta policy för användandet av Sociala medier i skolan.
Helena Dådring och Ellinor Varady

• KS 2015.1534-1 Motion gällande hjärtstartare och hjärt- och lungräddning.
Helena Dådring och Tonny Svensson

• KS 2015.1517-1 Motion gällande tekniken vid möten och konferenser.
Helena Dådring och Tonny Svensson

• KS 2015.1039-1 Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Helena Dådring

• KS 2015.0933-1 Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning i en ny Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2015.0775-1 Motion om att ta fram en applikation ”app” om kultur- och fritidsutbudet i Klippan.
Cecilia Scott m.fl.