Valet 2018

Fastställd VALSEDEL inför valet 2018

 

1. Hans Bertil Sinclair, 68 år, f.d Flygvapenofficer, Söndraby
2. Ellinor Varady, 59 år, Hushållslärare / Matjournalist, Hyllstofta
3. Magnus Jorsell, 45 år, Företagare, Ljungbyhed
4. Tonny Svensson, 32 år, Systemutvecklare, Klippan
5. Charlotte Långberg, 64 år, Butiksägare, Klippan
6. Anna Andresen, 40 år, Marknadsassistent, Ljungbyhed
7. Kristian Seger, 54 år, Platschef, Allarp
8. Ingegerd Hagelin, 68 år, Distriktschef, Västra Forestad
9. Christer Persson, 66 år, Exportansvarig, Spången
10. Therese Långberg, 37 år, Undersköterska, Klippan
11. Mattias Skog, 32 år, Montör, Klippan
12. Kristina Jonsson, 72 år, f.d Företagare, Spången
13. Thomas Andresen, 42 år, Byggnadsingenjör, Ljungbyhed
14. Simone Nilsson, 24 år, Kontorsassistent, Söndraby
15. Mikael Olsson, 33 år, Företagare, Östra Ljungby
16. Cecilia Scott, 62 år, Distriktssköterska, Klippan
17. Kevin Lindqvist, 19 år, Studerande, Krika
18. Teresa Johansson, 68 år, Egenföretagare, Klippan
19. Bengt Svensson, 67 år, Ingenjör, Östra Ljungby
20. Helen Viebke Dahlberg, 50 år, Egenföretagare, Vedby
21. Istvan Sarközi, 70 år, Pensionär, Klippan
22. Anna-Mia Jönsson, 47 år, Grafisk formgivare, Allarp
23. Martin Levin, 39 år, VD Stidsvig
24. Kicky Sinclair, 68 år, f.d Egenföretagare, Söndraby
25. Malin Hammarstrand, 40 år, Lärare, Klippan
26. Mats Holmberg, 57 år, Företagare, Östra Ljungby
27. Marcus Andersson, 37 år, Bilförsäljare, Klippan
28. Annette Lahti, 51 år, Företagare, Söndraby
29. Nils-Tufvesson, 68 år, Maskiningenjör, Stidsvig
30. Jesper Hansen, 54 år, Servicechef, Östra Ljungby
31. Fredrik Hammarstrand, 47 år, Fil.dr, Klippan
32. Kerstin Korander Block, 73 år, f.d Bankdirektör, Klippan
33. Camilla Asp, 39 år, Rektor/Förskolechef, Ruveröd
34. Fredrik Alström, 30 år, Jägmästare, Klippan
35. Katarina Pålsson, 29 år, Doktorand, Klippan
36. Walter Christensen, 60 år, Undersköterska, Skäralid
37. Karin Pålsson, 70 år, Pensionär, Klippan
38. Kaisa Kultila, 57 år, Servitris, Spången
39. Stefan Tullsson, 63 år, Möbelhandlare, Vedby
40. Bo Rosengren, 72 år, Pensionär, Ljungbyhed
41. Mats Olsson, 60 år, Musiklärare, Hyllstofta
42. Marie Tullsson, 56 år, Möbelhandlare, Vedby

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Motioner skrivna av Moderaterna i Klippan
2014 – 2018
En motion är ett förslag som lämnas till kommunens högst beslutande organ, Kommunfullmäktige. En motion kan skrivas av en eller flera ledamöter som sitter i kommunfullmäktige.
Här kan du se vilka motioner som vi KlippanModerater skrivit under denna mandatperiod.

• KS 2017.1028-1 Motion angående incidentrapporteringssystem
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0908-2 Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0907-2 Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0906-2 Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom äldreomsorgen.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0668-1 Motion avseende återvinning och framtid.
Helena Dådring

• KS 2017.0667-1 Motion angående en trygg och säker skola
Helena Dådring och Ellinor Varady

• KS 2017.0655-1 Motion avseende övervakningskameror på kommunens skolor.
Kenneth Dådring

• KS 2017.0523-1 Motion om införande av LOV (Lagen om valfrihet) inom vård- och omsorgsområdet.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2017.0185-1 Motion gällande skjutande av nyårsraketer.
Helena Dådring

• KS 2016.1678-1 Motion om bibliotek, skola och mötesplatser.
Helena Dådring

• KS 2016.1561-1 Motion gällande ”Mer öppet” bibliotek för att utveckla Klippans kommun.
Nya Moderaterna

• KS 2016.0895-1 Motion om ”bilfri” Storgata i Klippan.
Hans-Bertil Sinclair och Kenneth Dådring

• KS 2016.0763-1 Motion för ett stärkande av varumärket.
Kenneth Dådring m.fl.

• KS 2016.0762-1 Motion om framtida boendeformer för äldre och funktionshindrade.
Hans-Bertil Sinclair m.fl.

• KS 2016.0290-1 Motion om en fritt flödande Rönneå.
Kenneth Dådring

• KS 2016.0207-1 Motion om att utarbeta policy för användandet av Sociala medier i skolan.
Helena Dådring och Ellinor Varady

• KS 2015.1534-1 Motion gällande hjärtstartare och hjärt- och lungräddning.
Helena Dådring och Tonny Svensson

• KS 2015.1517-1 Motion gällande tekniken vid möten och konferenser.
Helena Dådring och Tonny Svensson

• KS 2015.1039-1 Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Helena Dådring

• KS 2015.0933-1 Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning i en ny Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning.
Hans-Bertil Sinclair

• KS 2015.0775-1 Motion om att ta fram en applikation ”app” om kultur- och fritidsutbudet i Klippan.
Cecilia Scott m.fl.