Vårt Riksförbund


Hemsida: www.moderaterna.se
Moderaternas nättidning: Medborgaren
Moderata nyheter på nätet: Nyheter

Här kan du hitta intressanta nyheter och artiklar från vårt Riksförbund.
Klicka på rubriken så länkas du till hela artikeln.

 

180116
Tydligare språkkrav – för ökad integration
Integrationen är vår tids ödesfråga. Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Därför vill Moderaterna införa tydliga krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska, så att den som kommit till Sverige snabbare kan gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare.
Läs mer – Klicka

180109
Regeringens optimism gör Sverige sämre rustat för kris
Om regeringen missar sin optimistiska arbetslöshetsprognos kan det försvaga de offentliga finanserna med cirka sex miljarder, visar siffror baserade på nya uträkningar från Riksdagens utredningstjänst. Ändras inte den riskfyllda ekonomiska politiken står Sverige sämre rustat när ekonomin väl vänder ner, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på Dagens Nyheters debattsida.
Läs mer – Klicka 

171220
Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret och det civila försvaret

I dag presenterar Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft med förslag om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025.

Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, fastslår Försvarsberedningen i sin rapport. Sverige kommer också att påverkas i det fall säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Samtidigt präglas det globala säkerhetspolitiska läget av oförutsägbarhet och instabilitet; utvecklingen kan vara både svårbedömd och snabb.

– Med denna rapport pekas på behovet att planera för krig och krigsrisk. Det är bra ifall viktiga förändringar inom svensk försvars- och säkerhetspolitik kan tas i så brett samförstånd som möjligt, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Försvarsberedningen föreslår att målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. I rapporten lämnar Försvarsberedningen även förslag på åtgärder för att stärka totalförsvarets förmåga och uthållighet samt det civila försvarets hantering av fredstida kriser och förberedelser inför eventuellt krig.

– Sverige behöver ett modernt totalförsvar, rapporten innehåller förslag på hur detta ska åstadkommas i praktiken. Psykologiskt försvar, cybersäkerhet och livsmedelsförsörjning är några av de många områden som rapporten behandlar, säger Karin Enström, Moderaternas gruppledare i EU-nämnden.

– Samhället måste bli mer robust och hållbart. Genom att planera för svåra situationer blir vi starkare och tryggare, säger Beatrice Ask, ordförande i Konstitutionsutskottet.

Rapporten överlämnades idag till regeringen. I Försvarsberedningen representeras sju av riksdagens åtta partier.

Klicka och läs hela rapporten

171208
Info från Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion

171206
Moderaternas partitidning blir digital 

171202
M: Fördubbla skadestånden för brottsoffer

171202
Jultal

171129
Färdriktning för ett reformerat flyktingmottagande i EU

171129
Asylsystemet får inte präglas av godtycke

171129
Pengar till Skatteverket, Kronofogdsmyndigheten och Tullverket (SkU1)

171128
Moderaterna stärker laget med nya rekryteringar

171128
Ulf Kristersson: Framtidens sjukvård med fokus på kvalitet och resultat

171127
Regeringens passivitet skadar Sverige

171124
Sverige måste dra nytta av digitaliseringens möjligheter

171123
Förslag för att göra Sverige till världens bästa land att dela varor och tjänster

171114
EU behöver reformer, inte symbolpolitik

171113
Skärpta straff för sexualbrott

171113
Inbjudan till försvarsseminarium i riksdagen den 29 november

171107
Ett starkare försvar

171029
Rättsstaten måste stärkas och den organiserade brottsligheten bekämpas

 

1710
Moderaterna budgetmotion 2018