Myndigheter sviker barn i vårdnadstvister

Långvariga och djupa föräldrakonflikter i samband med en separation innebär stora påfrestningar för barn.
Konflikterna kan vara en bidragande orsak till att barn utvecklar psykisk ohälsa, skriver Eva Solberg (M).

”Samhället måste bidra till en ökad medling och lösning av konflikter, föräldrar emellan, för barnets bästa,” skriver Eva Solberg
Det finns många faktorer som påverkar ungas psykiska hälsa. Sverige har haft en ökning av vårdnadstvister de senaste åren. Mellan 2006 och 2015 var ökningen, enligt den statliga utredningen SOU 2017:6, ”Se barnet”, hela 48 procent. En separation mellan föräldrar måste inte innebära negativa konsekvenser för barnet. Forskningen visar dock att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barn och att konflikterna är en bidragande orsak till att barn utvecklar en egen problematik.
Läs mer – Klicka