Föreningen

Årsmöte

Plats: Senioren
Tid: Torsdagen den 21 mars 18:30
Talare: Regionstyrelsens Ordförande
Carl-Johan Sonesson talar om Regionens
utmaningar inom Skånes sjukvård med mera.