Här kan du bland annat läsa sammandrag av veckobreven till medlemmarna från vår Gruppledare tillika Kommunalråd:

Hans Bertil Sinclair

Tfn: 0733-88 08 43
e-post: hb@klippanmoderaterna.se
Hemsida: www.sinclair1.se

Politiska uppdrag i Klippans kommun:
Kommunalråd
Ordförande Kommunstyrelsen
Ledamot Kommunfullmäktige (Gruppledare M)
Vigselförrättare

Politiska uppdrag i Region Skåne:

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Sjukvårdsnämnd SUND
Ersättare Finsam Söderåsen (finansiellt samordningsförbund mellan Bjuvs kommun, Åstorps kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne)

Du kan följa alla ärenden på kommunens hemsida http://www.klippan.se.
Gå in under kommun och politik och därefter möten,handlingar och protokoll så hittar Du alla olika nämnder och styrelser. Du kan också följa Kommunfullmäktige i direktsändning eller repris. Då går Du in under samma rubriker så hittar Du även Kommunfullmäktige.
Vårt nästa Gruppmöte är torsdagen den 2/5 kl. 19.00 i ”Vita Huset” (ingång på baksidan) mitt emot Åbyplan. Alla medlemmar är välkomna!

Senaste nytt 

Nya ”styret” i Klippan klart

Lösningen som blev för att få ett stabilt styre med så få parter som möjligt involverade resulterade i en Moderatledd kommun i samverkan med C och S.

Detta är en udda lösning, men inte ovanlig. Under förra mandatperioden hade vi i Sverige 29 kommuner som styrdes av M och S. I Skåne var det Svalöv, Kävlinge och någon till. Nu är det vad jag vet hittills Båstad och Eslöv.

Ett styre med samma förhållanden (20 av 41) skulle varit möjligt tillsammans med Sd men osäkerheten kring SD var bl.a att de redan idag inta kan fylla sina platser (13 ledamöter + 6 ersättare) då de i dagsläget enbart har 13 + 3. Risken att inom en snar framtid tappa några ledamöter i KF ytterligare bedömde vi mot bakgrund av historien från förra mandatperioden som så stor att detta alternativ uteslöts. Att balansera på ”slak lina” med hoppande majoriteter ger ingen stabilitet. Sannolikheten att få genomslag för vår politik bedömer vi mycket större i nuläget.

Vi är nöjda med den utdelning vi fått för att få inflytande. Vi får flera betydelsefulla poster:

Ordförande i:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Plan- och Byggnämnden (under de två sista åren)
Bostadsaktiebolaget Treklövern

Vice ordförande i:
Barn- och Utbildningsnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden

Vi är också överens om att hitta bra lösningar inom olika områden. Jag tänker närmast på åtgärder för att återställa delar inom äldreomsorgen, behålla färdtjänsten i egen regi, utveckla Allaktivitetshuset Sågen, utveckla badet i Östra Ljungby samt att utveckla Vedby Skola.

Jag tror också att vi blir överens om att ”tona ner” befolkningsmålet från 19 500 invånare 2026 för att säkerställa möjligheterna att tillgodose behovet av förskolor, skolor, vård- och omsorg samt övriga infrastrukturfrågor.

Jag är övertygad om att våra väljare, både M,C och S kommer att känna sig som vinnare.

Det är med stor respekt och ödmjukhet inför uppgiften jag närmar mig rollen som ordförande i kommunstyrelsen. Jag vill poängtera att det är medborgarperspektivet som jag kommer att fokusera på. Att följa trender kan i många fall vara både lönsamt och framgångsrikt men i det långa perspektivet skapa både osäkerhet och otydlighet den kommunala verksamheten.