Kommunstyrelsen 171206

Vid kvällens kommunstyrelse fanns ett förslag om enhetstaxa för barnomsorg oavsett antal timmar. Förslaget innehöll också att alla som tar ut sin semester under perioden juni-augusti under 4 sammanhängande veckor skulle få betalningsfri månad i juli som kompensation för den fördyring detta innebär för föräldrarna.. Vi yrkade tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna att oavsett när semestern tas ut skulle juli månad vara betalningsfri. Det finns de som tar ut sin semester på andra tider. För oss är ”Valfriheten” viktig. Det är inte kommunen som genom ekonomiska styrningar ska tala om när man ska ta semester. Likabehandlingsprincipen är också viktig.
Tyvärr blev vi nedröstade av s, mp och c 😡
Men även ett bra beslut togs! Att inte gå vidare med Räddningstjänstfrågan ☺️…