Välkommen

Välkomna till Moderaterna i KLIPPAN!

Vi känner alla en stolthet över vår kommun – Klippans kommun!
Under decennier har vi medborgare bidragit till det Klippan vi ser idag. Kanske inte i alla delar perfekt och fortfarande med väldigt många utmaningar framför oss. Men ändå en fantastiskt fin bygd att låta våra barn växa upp i, men också att bo och verka i.
De senaste årtiondena har ägnats stor kraft att bringa ordning och reda i vårt samhälle. Skola , vård och omsorg har satts i fokus i syfte att säkra den välfärd som vi är vana vid. I tider av förändring med ständigt nya förutsättningar har detta kantats av stora utmaningar. Ibland så stora att resultatet inte helt gått i linje med allas förväntningar. Men i alla tagna beslut har det funnits en ambition att säkra en bättre situation och en bättre vardag för kommunens invånare.

Vi Moderater vill med vår plan för ett starkare Klippan framföra vår syn på vår fantastiska kommun. Vi vill visa vad våra intentioner är och hur vi tillsammans med kommuninvånarna vill forma vårt samhälle. Vi har otroliga möjligheter som inte andra kommuner har. Dessa vill vi förstärka i syfte att Klippans kommun ska bli den attraktiva boendekommun vi sedan länge konstaterat och beslutat att vi ska vara. Vi vill i alla sammanhang lyfta fram detta så att vi får den genomslagskraft som behövs för att vi ska få en positivare inflyttning, mer resurser och ökade möjligheter för att därigenom kunna nå våra långsiktiga mål.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Välkommen
Tillsammans kan vi!!! – Tillsammans ska vi!!!