Profil: 33 år och arbetar som Systemutvecklare och Teamkoordinator.

Uppdrag: Ordförande Moderaterna i Klippan

1:e Vice Ordförande Kommunfullmäktige

1:e Vice Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Ledamot Kommunstyrelsen

Ersättare Kommunalförbundet AV-Media Skåne

Ombudsersättare Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ombudsersättare Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag

Ombudsersättare Treklövern Bostad AB