Hemsida: www.moderaterna.se
Moderaternas nättidning: Medborgaren
Moderata nyheter på nätet: Nyheter

Här kan du hitta intressanta nyheter och artiklar från vårt Riksförbund.


180321
Moderaternas löfte för en bättre skola – mer undervisningstid i matematik och svenska
Moderaterna presenterar i dag tre centrala vallöften för en bättre grundskola: en timme mer i undervisningstid per dag, två tredjedelar av undervisningstiden i lågstadiet ska läggas på svenska och matematik samt satsningar på obligatorisk läxhjälp och lovskola.
Läs mer – Klicka

180319
Insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga
Alla barn ska ges goda förutsättningar att lyckas i livet. Därför behövs bland annat tidiga insatser för att motverka den växande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Att minska väntetiderna i vården är centralt. I en intervju med SVT presenterar Ulf Kristersson ett samlat paket som Moderaterna vill genomföra för att mer effektivt motverka den negativa utvecklingen kring barn och ungas psykiska ohälsa.
Läs mer – Klicka

180307
Alliansen: med en förbättrad kömiljard kan vi kapa vårdköerna
Svensk hälso- och sjukvård står inför en nationell kris. På bara tre år har vårdköerna fördubblats. Till skillnad från regeringen är Alliansen beredd att ta ansvar för att korta vårdköerna – och vi föreslår därför gemensamt att kömiljarden återinförs, skriver allianspartiernas ledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, och Ebba Busch Thor i Svenska Dagbladet.
Läs mer – Klicka

180228
Alliansen: så ska vi snabbt komma igång med reformer
Vi förbereder oss nu för att snabbt komma igång med viktiga politiska ­reformer efter valet. Vi tar fram en gemensam reformagenda som presenteras i augusti och som ska ligga till grund för den budget som läggs fram efter valet. Vi gör också en rad organisatoriska förberedelser med gemensamma utbildningar av nyckelpersoner, skriver Alliansens partiledare på DN-debatt.
Läs mer – Klicka

180217
Sverige behöver fler topptalanger – stoppa kompetensutvisningarna
Alliansen öppnade upp Sverige för arbetskraftsinvandring genom en omfattande reform 2008, men nu måste vi ta ytterligare steg. Det handlar om att ställa om till en politik som uttalat lockar hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis, skriver partisekreterare Gunnar Strömmer och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på Dagens Industris debattsida.
Läs mer – Klicka

180214
Alliansen: Därför säger vi nej till exitskatten
Alliansen säger gemensamt nej till regeringens förslag om att införa en utflyttningsskatt, den så kallade exitskatten. Det är orimligt att skicka ett så omfattande skatteförslag på remiss utan att överhuvudtaget fundera över konsekvenserna för Sveriges företagare och näringslivsklimat, skriver Elisabeth Svantesson och de övriga allianspartiernas ekonomisk politiska talespersoner på Svenska Dagbladets debattsida.
Läs mer – Klicka

180214
Sammanfattning av överenskommelse om mediestöd
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har från år 2013 enats brett över partigränserna om presstödet. Dagens presstödsregler gäller fram till den 31 december 2019. Vi har kommit överens om ett nytt mediestöd som ska behandlas av riksdagen i vår och gälla från och med den 1 januari 2019.
Läs mer – Klicka

180206
Radikalt fler av de asylsökande som fått avslag måste återvända
Antalet asylsökande som trots avslag stannar kvar i Sverige ökar kraftigt. Det riskerar att leda till ett permanent skuggsamhälle. Vi vill därför radikalt öka antalet återvändande. Det kräver reformer på två områden: ökad kontroll och verkställighet samt svagare drivkrafter att stanna och leva illegalt i Sverige, skriver Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer, partisekreterare, på Dagens Nyheters debattsida.
Läs mer – Klicka

180205
Krafttag mot utländska stöldligor
I dag presenterade Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaternas åtgärdsprogram mot utländska stöldligor. Andelen bostadsinbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat, och i dag uppskattas ligorna stå för ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Denna utveckling kräver kraftfulla åtgärder här och nu.
Läs mer – Klicka

180201
Valet 2018: En hoppfull framtid för Sverige
I dag presenterade partisekreterare Gunnar Strömmer Moderaternas prioriterade områden, förhållningssätt och mål inför höstens val. Fyra sakområden kommer att vara särskilt viktiga: ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård och skola. Moderaternas mål är att Alliansen ska bli större än de rödgröna och att vi ska bilda en ny moderatledd alliansregering.
Läs mer – Klicka

180125
Starkare skydd för patienter och medarbetare inom sjukvården
Igår besökte Ulf Kristersson, Irene Svenonius, Johnny Magnusson och Carl Johan Sonesson Södersjukhuset i Stockholm för att uppmärksamma den försämrade tryggheten vid Sveriges sjukhus. Vid besöket presenterade Svenonius, Magnusson och Sonesson en skrivelse som kommer att lämnas över till regeringen med tre krav för ökad säkerhet vid landets sjukhus.
Läs mer – Klicka

180116
Tydligare språkkrav – för ökad integration
Integrationen är vår tids ödesfråga. Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Därför vill Moderaterna införa tydliga krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska, så att den som kommit till Sverige snabbare kan gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare.
Läs mer – Klicka

180109
Regeringens optimism gör Sverige sämre rustat för kris
Om regeringen missar sin optimistiska arbetslöshetsprognos kan det försvaga de offentliga finanserna med cirka sex miljarder, visar siffror baserade på nya uträkningar från Riksdagens utredningstjänst. Ändras inte den riskfyllda ekonomiska politiken står Sverige sämre rustat när ekonomin väl vänder ner, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på Dagens Nyheters debattsida.
Läs mer – Klicka 

171220
Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret och det civila försvaret

I dag presenterar Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft med förslag om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025.

Ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, fastslår Försvarsberedningen i sin rapport. Sverige kommer också att påverkas i det fall säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Samtidigt präglas det globala säkerhetspolitiska läget av oförutsägbarhet och instabilitet; utvecklingen kan vara både svårbedömd och snabb.

– Med denna rapport pekas på behovet att planera för krig och krigsrisk. Det är bra ifall viktiga förändringar inom svensk försvars- och säkerhetspolitik kan tas i så brett samförstånd som möjligt, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Försvarsberedningen föreslår att målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. I rapporten lämnar Försvarsberedningen även förslag på åtgärder för att stärka totalförsvarets förmåga och uthållighet samt det civila försvarets hantering av fredstida kriser och förberedelser inför eventuellt krig.

– Sverige behöver ett modernt totalförsvar, rapporten innehåller förslag på hur detta ska åstadkommas i praktiken. Psykologiskt försvar, cybersäkerhet och livsmedelsförsörjning är några av de många områden som rapporten behandlar, säger Karin Enström, Moderaternas gruppledare i EU-nämnden.

– Samhället måste bli mer robust och hållbart. Genom att planera för svåra situationer blir vi starkare och tryggare, säger Beatrice Ask, ordförande i Konstitutionsutskottet.

Rapporten överlämnades idag till regeringen. I Försvarsberedningen representeras sju av riksdagens åtta partier.

Klicka och läs hela rapporten

171208
Info från Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion

171206
Moderaternas partitidning blir digital 

171202
M: Fördubbla skadestånden för brottsoffer

171202
Jultal

171129
Färdriktning för ett reformerat flyktingmottagande i EU

171129
Asylsystemet får inte präglas av godtycke

171129
Pengar till Skatteverket, Kronofogdsmyndigheten och Tullverket (SkU1)

171128
Moderaterna stärker laget med nya rekryteringar

171128
Ulf Kristersson: Framtidens sjukvård med fokus på kvalitet och resultat

171127
Regeringens passivitet skadar Sverige

171124
Sverige måste dra nytta av digitaliseringens möjligheter

171123
Förslag för att göra Sverige till världens bästa land att dela varor och tjänster

171114
EU behöver reformer, inte symbolpolitik

171113
Skärpta straff för sexualbrott

171113
Inbjudan till försvarsseminarium i riksdagen den 29 november

171107
Ett starkare försvar

171029
Rättsstaten måste stärkas och den organiserade brottsligheten bekämpas

 

1710
Moderaterna budgetmotion 2018